top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนjoeimi12

การเปลี่ยนและการดูแลรักษา แผ่นกรองอากาศเครื่อง CPAP รุ่น M series และ SystemOne 50/60 Series

แผ่นกรองอากาศของเครื่อง CPAP รุ่น M series และ SystemOne 50/60 Series จะประกอบไปด้วยแผ่นกรองอากาศหลักๆ 2 ชนิด แผ่นกรองรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นที่หลายๆ ท่านมีข้อสงสัยและสอบถามเข้ามาเยอะเช่น ใช้นานแค่ไหนถึงจะเปลี่ยน? วันนี้เรามีคำตอบคะ สามารถเลื่อนดูในรูปได้เลยนะคะ 1. Ultrafine Filter (Disposable) แผ่นกรองอากาศแบบละเอียด

แผ่นกรองอากาศแบบละเอียดที่ผ่านการใช้งานแล้ว ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ แนะนำให้ทำการเปลี่ยนทุกๆ 30-45 วัน (หรือน้อยกว่านั้นแล้วแต่กรณี เช่น บ้านฝุ่นเยอะ อาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยทุกๆ 2 สัปดาห์) แนะนำให้หมั่นเปิดเช็คแผ่นกรอง โดยผู้ใช้สามารถแกะออกมาดูได้ตลอดเวลา

*เพิ่มเติม ไม่แนะนำให้ใช้สำลีมาแทน ในกรณีที่ไม่มีแผ่นกรองละเอียด เนื่องจากเครื่อง CPAP เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ฉนั้นวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้กับเครือง CPAP จะเป็นวัสดุพิเศษที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน หากนำสำลีมาใช้แทน การกรองอากาศจะไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพระยะยาวของท่านเอง และ ปัญหาตัวเครื่อง CPAP จะทำงานหนัก


2. Pollen Filter (Reusable) แผ่นกรองอากาศแบบหยาบ


แผ่นกรองอากาศแบบหยาบที่ผ่านการใช้งานแล้ว สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยการล้างทำความสะอาดบีบๆผ่านน้ำทุกๆสัปดาห์ ผึ่งให้แห้ง (ไม่ตากแดด) และทำการเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่นแบบหยาบใหม่ ทุกๆ 6 เดือน ( วิธีสังเกตุว่าแผ่นกรองเสื่อมสภาพหรือยัง สังเกตได้จากการใช้นิ้วบีบที่แผ่นกรองจะไม่คืนสภาพ และแผ่นกรองจะนิ่มละเล็กกว่าแผ่นกรองที่ยังไม่เสื่อมสภาพ ดังในภาพข้างต้นเป็นแผ่นกรองที่เสื่อมสภาพและผ่านการใช้งานมาแล้วมากกว่า 6 เดือน)เพิ่มเติมสิ่งที่ควรรู้


**ไม่แนะนำให้ใช้ฟองน้ำชนิดอื่น เช่น ฟองน้ำล้างจาน, ฟูกที่นอน มาใช้แทนในกรณีที่ไม่มีแผ่นกรองหยาบ เนื่องจากเครื่อง CPAP เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ฉนั้นวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้กับเครือง CPAP จะเป็นวัสดุพิเศษที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน หากนำฟองน้ำชนิดอื่นมาใช้แทน อาจทำให้ตัวฟองน้ำยุ่ยและเข้าไปในเครื่อง ทำให้การกรองอากาศจะไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดปัญหาสุขภาพระยะยาวของท่านเอง รวมทั้งปัญหาตัวเครื่อง CPAP จะทำงานหนักมากเกินไป**แนะนำให้หมั่นเปิดเช็คแผ่นกรอง โดยผู้ใช้สามารถแกะออกมาดูได้ตลอดเวลา และสังเกตการเสื่อมสภาพของแผ่นกรองฝุ่นหยาบ (สีดำ) ได้จากการ ใช้นิ้วบีบที่แผ่นกรองแล้วแผ่นกรองจะไม่คืนสภาพ และจะนิ่มละเล็กกว่าแผ่นกรองที่ยังไม่เสื่อมสภาพ


ดู 116 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page