top of page

FAQ

  • การแก้ไขปัญหาจากการแจ้งเตือนความปลอดภัยเครื่องที่รับผลกระทบโฟมซับเสียงที่ผลิตจาก PE-PUR โฟม
    1. เครื่อง CPAP/BiPAP สำหรับเครื่องที่มีปีการผลิตปี 2016 - 2021 จะได้รับการแก้ไขโดยการเปลี่ยนเครื่อง เป็น รุ่น Dreamsation ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับการแก้ไขในลำดับต่อไป 2. เครื่อง CPAP/BiPAP สำหรับเครื่องที่มีปีการผลิตปีก่อนปี 2016 จะได้รับการแก้ไขโดยรับเงินชดเชยมูลค่า 1500 บาท หรือ รับสินค้าเพิ่มเมื่อได้ทำการจัดซื้อเครื่องใหม่กับบริษัท MIC** 3. เครื่องช่วยหายใจ รุ่น BiPAP A30 , BiPAP A40, Trilogy 100 ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับการแก้ไขได้เช่นกัน ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line: @mic_thailand **เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของทางบริษัทเมดิคอลอินเทนศีฟแคร์ จำกัด เท่านั้น
  • ทำไมต้องใช้เครื่อง CPAP
bottom of page