top of page

เลขฆพ.1261/2565

EverFlo

  • ​​​​​​ระดับการไหลของออกซิเจน  0.5 - 5 ลิตรต่อนาที
  • ระดับความดังของเสียง 43 เดซิเบล
  • ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน  90% - 96%
  • น้ำหนักเครื่อง 14 กิโลกรัม
  • ผู้จะใช้เครื่องได้ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • ออกซิเจนที่ได้จากเครื่องจะทำให้มีประมาณออกซิเจนเข้มข้นเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต ในกรณีผู้ที่ต้องการบำบัดโดยการให้ออกซิเจนอาจมีอันตรายได้ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้เครื่อง

  • เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเผาไหม้ดังนั้นควรเก็บให้ห่างจากความร้อนหรือเปลวไฟไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ผสมก๊าซไนตรัสออกไซด์เพื่อใช้ในการดมยาสลบ

  • ห้ามสูบบุหรี่หรือผู้อื่นที่สูบบุหรี่อยู่ในบริเวณใกล้เครื่องในขณะที่มีการเปิดใช้งาน

  • อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทยท์ก่อนใช้
bottom of page