top of page

เลขฆพ.1261/2565

 

 

 

DreamStation CPAP Pro

  •  

    • สามารถใช้งานแบบส่วนบุคคลหรือในสถานพยาบาล
    • เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 30 กิโลกรัม
bottom of page