ประกาศความคืบหน้าของการเรียกเปลี่ยน โฟมซับเสียง
Progress announcement for foam replacement

15/2/2022

Binder1_Page_2.jpg
Binder1_Page_1.jpg
ประกาศโฟม 1  (1).png
ประกาศโฟม 1  (2).png
ประกาศโฟม 1  (3).png

ลูกค้าที่ใช้เครื่องของ Philips Respironics ตามรายการข้างต้นสามารถติดต่อขอรับลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนโฟมได้ ที่ Line : @mic_thailand

ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลได้เพิ่มเติมที่
Customers can follow more information at
philips.src-update

ลูกค้าและกิจกรรมของเรา

ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้ MIC ได้ดูแลและบริการ