top of page

เลขฆพ.1261/2565

DreamStation Go Auto CPAP with Bluetooth

  •  

    • เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 30 กิโลกรัม
    • สามารถใช้งานแบบส่วนบุคคลหรือในสถานพยาบาล
bottom of page